Pensioenadvies DGA

Indien u als de Directeur-grootaandeelhouder (DGA) ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, hebt u de mogelijkheid om pensioen op te bouwen door óf een reserve te vormen op de balans van de (werk)vennootschap óf een reserve te vormen op de balans van de holding.

De pensioenreservering mag ten laste van de winst worden gebracht en dat betekent direct een Vpb-voordeel. Uw fiscale pensioenreservering is als werkkapitaal aan te wenden, waardoor de afhankelijkheid van externe financiering beperkt wordt. Bij een onverhoopt faillissement hebt u kans uw pensioen kwijt te raken.

Bij verkoop of overname van uw onderneming loopt u het risico dat de nieuwe eigenaar niet aan de pensioenverplichting kan voldoen. Ook bestaat de kans dat er uiteindelijk onvoldoende liquide middelen kunnen worden vrijgemaakt om uw pensioenverplichting over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij. Deze overdracht dient op commerciële waarderingsgrondslagen plaats te vinden.

Bij pensioenopbouw in eigen beheer draagt uw BV het zogenaamde langlevenrisico. Dit is het risico dat het gereserveerde pensioenkapitaal eerder opraakt bij het ouder worden.

 • Voordelen pensioen in eigen beheer
  • Extra liquiditeitsruimte. De pensioenreserve vormt een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat u over een deel van uw winst geen belasting betaalt. Zo houdt u meer over om in uw bedrijf te investeren. Dit is uiteraard goedkoper dan lenen bij de bank.
  • U bepaalt zelf hoe u uw pensioenreserve investeert. In uw eigen bedrijf, in een door uzelf samengestelde aandelenportefeuille, op een spaarrekening, of u laat het door een vermogensbeheerder doen.
  • Lagere kosten. Een pensioenverzekeraar brengt meer kosten in rekening dan u bij een pensioen in eigen beheer kwijt bent. Uiteraard geldt hierbij wel dat de besparing groter is naarmate u meer zelf beheert. Een verzekeraar doet het vermogensbeheer voor u en maakt een pensioenovereenkomst op.
  • Onafhankelijkheid. Omdat u zelf aan het roer staat, kunt u op ieder moment besluiten te wijzigen van vermogensbeheerder of accountant. U kunt de pensioenregeling aanpassen aan uw eigen wensen en u kunt zelf een adviseur inschakelen. Voor de meeste ondernemers is dit veel waard.
 • Nadelen pensioen in eigen beheer
  • Minder zekerstelling. Een verzekeraar valt onder uitgebreid toezicht van DNB en AFM. Als u pensioen in eigen beheer opbouwt in dezelfde B.V. die ook het bedrijfsrisico loopt, valt het pensioen bij een faillissement in de faillissementsboedel.  Het opgebouwde pensioen is dan zeer waarschijnlijk niet te redden. Als u met een holding- of beheer-B.V. werkt, zijn er wél mogelijkheden om het pensioen te beschermen tegen faillissementsrisico's. Als u in dienst bent bij de beheer-B.V. en daar ook het pensioen opbouwt, zal de pensioenreserve niet in een faillissementsboedel vallen. Het is hierbij wel belangrijk om op te merken dat als u uw pensioenreserve uitleent aan de werk-B.V. om in het bedrijf te investeren, u alsnog het risico loopt dat de pensioengelden bij een faillissement verloren gaan.
  • U zult er zelf voor moeten zorgen dat er op uw pensioendatum genoeg liquide middelen zijn om uw pensioen uit te keren. Ook al is er geen geld aanwezig, de belastingdienst zal u wel een aanslag opleggen voor de belasting die er betaald zou moeten worden over de uitkering die er niet is. Planning is dus vereist.
  • Waar de onafhankelijkheid een voordeel is, heeft dit ook nadelen. Hoe vindt u een goede adviseur? Welke vermogensbeheerder is geschikt? Hoe vaak moet de pensioenovereenkomst worden aangepast aan nieuwe wetgeving? Een verzekeraar zal u waarschuwen, als u het pensioen zelf opbouwt bent u zelf verantwoordelijk.
  • Het verkopen van de onderneming wordt lastiger met een pensioenreserve op de balans. De reserve is meestal geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen (zoals een pand, machines of voorraden) en is zelden contant beschikbaar. Dat betekent dat u uw bedrijf voor een lager bedrag verkoopt inclusief pensioenreserve, of de overnemende partij moet de pensioenreserve uitkopen. In het eerste geval is uw pensioen afhankelijk van het slagen van het bedrijf, in het tweede geval wordt de overname moeilijker omdat de prijs omhoog gaat.
  • Het overlijdensrisico moet in de meeste gevallen alsnog bij een verzekeraar worden ondergebracht. Omdat de kans op overlijden relatief klein is, zijn de premies hiervoor vele malen lager dan voor de opbouw van het ouderdomspensioen.

 

Vertrouwen is goed, controle is beter

Zowel bij de advisering als het sec uitvoeren van actuariële berekeningen, zal de pensioenadviseur de bestaande pensioentoezegging controleren in relatie tot uw pensioenvoorziening.

Bij nieuwe pensioentoezeggingen in eigen beheer verzorgt uw pensioenadviseur fiscaal goedgekeurde pensioenbrieven, een actuariële fiscale berekening, een actuariële commerciële berekening en tot slot mag u verwachten dat u jaarlijks bij de berekeningen een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangt.

 • Waarom u een pensioenadviseur nodig hebt

  Een pensioenadviseur is gespecialiseerd in complexe pensioenvraagstukken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

  • Fiscaal goedgekeurde pensioenovereenkomsten
  • Actuariële rapportage pensioen bij echtscheiding
  • Ingegaan pensioen, premievrij pensioen, vervroeging en uitstel pensioen
  • Inkoop dienstjaren
  • Stamrechtberekening eigen beheer
  • Stamrechtovereenkomst
 • Fiscale tips

  In onderstaande video van de Kamer van Koophandel kunt u wat meer informatie lezen over de Pensioen BV (3e item).

   

 

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN
Drieklank pensioenairs BV | Fruitlaan 2 | 4462 EP Goes

Gerealiseerd door Yoron en iZiWEB